Infranord kvartal 2, april – juni 2018• Orderingången under perioden var 695 MSEK (1 303)• Intäkterna uppgick till 1 214 MSEK (1 037)• Rörelseresultatet uppgick till 86 MSEK (46)• Periodens resultat uppgick till 65 MSEK (36)• Resultat per aktie uppgick till 0,48 kr (0,27)• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 MSEK (-14)Infranord januari – juni 2018• Orderingången under perioden var 1 263 MSEK (1 833)• Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 524 MSEK (7 612)• Intäkterna uppgick till 1 997 MSEK (1 726)•


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-08-01 13:00:00 via extern tjänst cision3006324