Ungefär en fjärdedel av alla dödsolyckor i vägtrafiken har med alkohol och droger att göra. En ny yrkesgrupp, trafiksäkerhetskontrollanter, kan komplettera befintliga kontroller och göra det säkrare på våra vägar.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-09-04 14:26:27