Vilka linjeplatser (lp) i Trafikverkets anläggning har idag godsutbyte ... och som ligger utefter linjen.
Förekommande sidospår (som används för lastningen) ska alltså också förvaltas av Trafikverket.

Efter linjen Alvhem-Lilla Edet ligger Lödöse (Löö). Sidospåret har godsutbyte någon gång i veckan.
Slutpunkten Lilla Edet är också linjeplats men uppfyller inte kraven på min fråga då den ligger i slutet av linjen.
Brännogård (4 dgr/v) är en annan plats jag känner till. Hörle trafikeras väl inte längre.
Båramo är också en linjeplats men där är kommunen infrastrukturförvaltare för lastningsspåren. Båramo platsar således inte som svar på min fråga.