Jan Kyrk, SJ om SJs tågtrafik i mellersta och norra Sverige bl.a. nattågen.
Kort introduktion – sedan plats för åhörarnas frågor och funderingar.