Med en forsknings- och innovationsupphandling för 290 miljoner kronor skapar Trafikverket en nationell samlingsplats för forskning och utveckling av fossilfria godstransporter. Programmet ska bidra till målet att sänka utsläppen med 70 procent till 2030.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-08-28 12:30:33