Trafikverket har utvärderat den gångna vinterns snöröjning på de statliga vägarna och järnvägarna. Utmaningarna var tidvis stora, inte minst norrut i landet. Utvärderingen lyfter fram en rad förbättringsförslag.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-08-28 12:31:33