Regeringen har utsett Erland Olauson att leda utredningen Överförande av basunderhåll från Infranord till Trafikverket. Utredningen ska till augusti 2019 kartlägga förutsättningarna för att flytta ansvaret för järnvägens basunderhåll till Trafikverket.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-08-28 12:32:02