Den 28 augusti 2002 passerade Rc6 1384 Stockholm med DB 185 073 och diverse mätvagnar och annat på släp.