Det talades i en tråd någonstans, hittar den inte nu, att förr i tiden var banvallarna rena från vegetation och orsaken var ständig rensning och gifter. Det är bara en del av sanningen. I början av förra seklet var regnvattnet rent och ju mer det regnade desto renare blev banvallarna, och i ren sand växer det dåligt. Nu har vi däremot ett ständigt kvävenedfall så regnvattnet är rena gödningen. Därför grönskar det överallt, även i ren stenkross.