Håller på och rensar i källaren och hittade tre flyttlådor med köpfilmer på VHS.
Brukade köpa på mig massor med järnvägsfilmer när jag besökte England.
Håller på och kopierar över filmerna till min dator. Passade på och kollade på några filmer.
Har alltid funderat på hur elsystemet fungerar i tunnelbanan och på lokaltågen runt London. Verkar vara samma system som i Stockholm tunnelbana med undantaget att elskenorna verkar ligga helt öppet på många ställen utanför London. På många ställen där det finns övergångar för gående ligger strömskenorna helt oskydade bara några decimeter från övergången där folk går. På några av filmerna kan jag se folk som jobbar på spåren och flyttar sig strax innan tåget kommer.
Har aldrig varit med om att det legat döda djur vid spåret. Har fått en förklaring som går ut på att elskenorna matas via en skyddstransformator som har 750 volt mellan de två elskenorna och att eftersom det inte finns någon nolla går det bra att ta på de två elskenorna och tågrälsen utan att man får en stöt. Däremot får man inte peta på de två elskenorna samtidigt. Känns ändå lite riskabelt för folk som jobbar på spåret och handskas med spett och spadar i metall.
Finns det något annat skydd som kopplar ur spänningen när det inte finns något tåg på spåret och känner av att det finns ett tåg varvid full strömstyrka kopplas in på den sektion där tåget befinner sig?