Ser att några tåg har slutstation Flemingsberg även idag. Är inte alla spår inkopplade på Stockholm C kanske?
https://www2.sj.se/sv/trafikinfo/tra...08-20/arrivals
230, 956, 10238.