Ombyggnaden av Herrljunga station syftar bland annat till att tåg på Älvsborgsbanan ska vända i Herrljunga snarare än vara genomgående mellan Borås och Uddevalla. Jag hade fått för mig att denna förändring skulle gälla alla tåg och att det skulle införas från nu i slutet av sommaren. Tydligen har jag fel, för tidtabellen visar att det kommer att finnas genomgående tåg på banan även under hösten.

Mina frågor är därför:
1) Är det så att genomgående tåg mellan Älvsborgsbanans ändpunkter kommer att helt upphöra?
2) Om ja på fråga 1, när kommer i så fall denna nyordning att införas?