Ett tåg bestående av en 843:a och släpvagn rullar över bron strax söder om Bohuňovices station på sin färd från Šumperk till Olomouc. Banan, med nummer 290, stod färdig 1873 och tillhör de mest trafikerade oelektrifierade sträckorna i landet. Motorvagnen byggdes på 90-talet, tillsammans med passande mellan- och manövervagnar, och måste nog sägas vara rätt lyckade. Varför detta tåg saknar manövervagn kan jag inte säga.En RegioNova på väg mot Senice na Hané dyker upp under motorvägsbron i Příkazy samtidigt som molnen börjar skockas. Järnvägen mellan Olomouc och Prostějov via Senice (nummer 275 i tidtabellen) invigdes 1883, och tillkom främst för att transportera jordbruksprodukter från byarna. Godstrafik förekommer fortfarande, om än oregelbundet, men persontågen dominerar. Trafiken sköts numera uteslutande med Regionovor, och får nog sägas vara rätt tät, lite drygt ett tåg i timmen i vardera riktning på vardagar.