Bildtext över och under bild, beroende på sammanhang.

Utfarten från Svensk Bilprovning i Jönköping leder intill industrispåret till Stena Recycling. Idag såg spåret upprustat ut:


Samtidigt som en växel rivits till spåret som gick till denna byggnad:

Från korsningen med Gnejsvägen anas att det pågår verksamhet längre bort längs spåret.


Här ligger växeln kvar och används uppenbarligen.


I korsningen med Porfyrvägen skymtar ett tvåvägsfordon, bemannat med fyra personer som mekade med alla hydraulstyrda tillbehör utan att något blev uträttat.
Innanför grinden lossar returpapper med hjälp av hjullastare.


Fann en lustig skylt om att just själva växeln tydligen har en Annan spårinnehavare än resten av spåret.


Att det bara gällde växeln bekräftas av skylt i andra änden av den. Är detta ett vanligt förfaringssätt på indutrispår?