Bilder från lördagen som visar banan under röjning.

Länk