Här är några bilder från Västervik, tagna nu i morse. Tjustbygdens Järnvägsförening kör daglig trafik på Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik även denna vecka.


YBo5p 888 har körts ut ur verkstaden och är klar att köras fram till spår 3. Inne i verkstaden skymtar YBo5p 897 som håller på att färdigställas efter omfattande plåtarbeten.


YBo5p 888 och 900 är utväxlade ur verkstaden respektive "stora hallen". På spår 2 ankommer tåget från Linköping - idag med Y2.


Tåg 89110 är avgångsklart på spår 3. Tåget består idag av YBo5p 900, 874 och 888. En förbokad grupp från Hultsfred i tåg 89111 motiverar tre vagnar i tåget.

Denna veckan ut går det daglig trafik enligt TJF:s lågtrafiktidtabell med två dagliga avgångar på hela sträckan. Därefter går tågen tisdagar, torsdagar och lördagar i ytterligare tre veckor. Tidtabellen finns på TJF:s hemsida och mer bilder från verksamheten på järnvägen finns på Smalspårsjärnvägens Facebook-sida.