Något har inträffat och uppröjningsarbete pågår. Foto S-E Bäck, troligen 1965 eller 1966