Under de kommande åren färdigställs och påbörjas flera stora infrastrukturprojekt. Nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö ska färdigställas. Utbyggnad måste dock ske i den takt som ekonomin tillåter.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-08-08 13:15:08