Vid Tjursbo föreligger bra anslutning mellan buss 325 och Tjustbygdens Järnvägsförenings tåg några gånger om dagen. I måndags passade jag på att byta där.


Tåg 89115 saktar in vid Tjursbo. Tåget består av YBo5p 874 och 900.

Denna veckan ut går TJF:s trafik enligt högtrafiktidtabell, med tre dagliga tågpar på hela banan. Från och med måndag gäller lågtrafiktidtabellen med två tågpar. Tidtabellen hittar du här.