Energistrateg: "Med en åtgärd minskar jag utsläppen drastiskt".

/TKO