I Svenskt Kvalitetsindex 2018 placerar sig MTR Express återigen på första plats av Sveriges tågbolag. Index hamnar på 69,6 mot 59,4 för SJ.

Läs hela artikeln här


Artikeln publicerad 2018-05-21 11:55:00