Om man bland Trafikverkets styrande dokument söker dokument utgivna/uppdaterade den senaste tiden kan man råka ut för att man bara får tillgång till en äldre version, i de flesta fall anges att version 2.0 är gällande men laddar man sedan ned dokumentet är det i version 1.0.

Min första tanke var att man helt enkelt råkat länka till den äldre versionen, men det kan också vara så att den äldre versionen fått en smärre redaktionell uppdatering, men att man av misstag annonserar detta som en ny version (det är ganska vanlig att redaktionell uppdatering görs utan nytt versionsnummer).

Felet är anmält och felsökning lär redan pågå.