Den sista dagen av resan inleddes med utväxling från uppställningen söder om plattformarna i Sundsvall.Sundsvall central.Gnarp med tåg 50929.Hudiksvall.Lindman