om Jonas Strömblads söndagsbilder.....
eller har han också blivit fåtöljrallare