Kommer att vara i dessa trakter torsdag - fredag nästa vecka. Hur ofta körs det upp till SCA Lilla Edet där även tankvagnar till Silbelco Nordic finns ibland med.

Även andra intressanta ställen längsmed E45:an upp till Sunne / Torsby. Sedan kör jag öster ut igen via Munkfors, Uddeholm (NKLJ museum?). Vansbro, Borlänge (Softtronic lok Mb), Falun (ståltåg vid Ryggen Re), Hofors, Storvik.

Godståg är intressantast och svårast att få se, men även växling och industrier där man kan se något. Visst det är mitt i sommaren, fast något rör sig alltid. Längsmed Frykdalsbanan är det väl ganska vanligt med TMY / TMX dragna tåg.