Hector Rail med 142.001 MARTINS först passerar Björnsjö 2018-07-26.