Sedan förra veckan finns Trafikverkets bandvagnar på plats vid de pågående skogsbränderna. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänst och andra myndigheter pågår löpande samverkan för släckningsarbetet.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-07-23 17:50:17