Artikel i danska ingenjörstidningen: https://ing.dk/artikel/hamburg-teste...og-2021-213357