Nästa dag bar det iväg norrut på riktigt. Tåg 50892 har stannat till i Munkflohögen.Hallviken.I Ulriksfors var det lunchuppehåll genom att vi växlade ner till Strömsund.Vi körde inte bara tåg. Vi badade också, här strax söder om Hoting.Meselefors Campingplats passeras.Lindman