Om sommaren kjører Green Cargo bare ett togpar mellom Alnabru og Orstad utenfor Stavanger. Da kjører man TRAXX i mult og ekstra toglengde. Her fanget en vindfull ettermiddag mellom Hellvik og Sirevåg på Jærbanen. Jærbanen går mellom Egersund og Stavanger. Tognummer er 4864.Green Cargo train no 4864 at Søre Krogavatn
by Ståle Ualand, on FlickrGreen Cargo train no 4864 at Søre Krogavatn
by Ståle Ualand, on Flickr