Ungefär en km in i bilden låg en gång i tiden en stor knutpunkt med linjer i 6 riktningar.
Spåret i bilden är det enda som är kvar..


Här låg en bangård med nassor av spår