Det är trångt på det svenska järnvägsnätet. För att möta de ökade behoven av person- och godstransport har regeringen uppdragit Trafikverket att planera och bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-07-20 11:07:34