På mina resor med nattåg i sommar verkar det ha varit nya sommarvikarier som har varit ombordansvariga, dvs åkt som "försteman" ej andreman.

Har kraven sänkts gällande bl a växlingskompetens så att alla på Norrlandståg kan vara ombordansvariga eller är det så att även sommarvikarierna har fått växlingskompetens?