Gårdagens utflykt gick till Flemingsberg. Mycket folk i rörelse, men ändå inte särskilt mycket folk på vart och ett av de tåg som ankom och avgick under de tre eftermiddagstimmarna.

Dock två undantag där resenärerna fyllde plattformen, rulltrappor och hissar: 3940 (29340) och 3943 (29343). "Snälltåget" har dessutom dragit en dessa dagar turlott genom att ha egna anslutningsbussar mellan Stockholm C och Flemingsberg.

Noterades gällande 3943 åter att "Snälltåget" i första hand tilldelar plats i vagn 11 och 12 vilket gav lång kö till dessa vagnar samtidigt som vagnarna 14-17 hade få eller ingen resande. Innebar några minuter sen avgång eftersom tåget kom sent till plattformen ("stört av annat tåg").