älvars kraft
ändlöst svävande
över blänkande natträls
tyst sjungande
i fjällviddernas stumhet

skenorna jagar
genom väglöst island
bärande sin last
förbi avlägsna signalsken
mot Narviks hamn

brunloken drar
stilla polarmörker
över massiven
djupschaktens svartmalm
genom kristallisk köld

norrskenet spelar
atmosfäriskt ljus
över malmens vila
dess skälvande tyngd
i vaggornas kalla stål

ledningens frost
blixtrar ovan loken
ut över myrmarken
blänker i korpögat
vid tjärnens vassa is