Funderat på vad som händer söder om Fiskeby. Vägar har byggts i den spirande grödan.
Flytt av växlar är det. Långt söderut, nästan i Eksund.

https://www.trafikverket.se/nara-dig...axlar-fiskeby/