De nya Mb-loken var ute och åkte även idag. Blg - Avky samt Blg - La, idag som mult. Telefonbild tagen från tågx fönster vid rundgång inför Ludvika-vändan.