Infarten/uppfarten/utfarten under byggande. Första åtgärd är att flytta rör och ledningar. Platsen är strax väster om Frihamnens hållplats, dvs inte närmare bron som antyddes på vissa kartor tidigare.