I dag ble Trafikverkets utkast til Tågplan 2019 publisert.

For min del så er det trafikken mot nord som er av spesiell interesse og jeg noterer at Green Cargo fra 1. juli 2019 starter opp med to ukentlige avganger Narvik - Malmø og retur. Avgang Malmø søndager og onsdager og Narvik mandager og fredager. Tognummer 45900 og 45901.

Videre er togparet 45904 / 45905 Boden - Narvik - Boden oppført med trafikk mandag - fredag største delen av året. Unntaket er august og september hvor det er tirsdag - fredag som gjelder.

Akkurat dette togparet har vært innstilt omtrent like mye som det har blitt kjørt så langt i T18, og da er toget satt opp mandager og torsdager.

Det gjenstår å se om disse togene er noe som blir virkelighet....

Det begynner å fylles på Malmbanans nordre del nå.

I ruteplanen er det satt opp:

12 malmtogpar LKAB
2 malmtogpar Railcare
Opp mot 3 togpar Cargonet
Opp mot 2 togpar Green Cargo
2 (3 om sommeren) togpar fra SJ.

https://www.trafikverket.se/for-dig-...-tagplan-2019/