Nu har Trafikverket en organisation och verksamhet för leveransuppföljning i egen regi – helt i linje med förra årets regeringsuppdrag, som nu har slutredovisats. Den manuella underhållsbesiktningen sköts däremot även tills vidare av entreprenörerna

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-07-02 10:19:35