P g a förseningar på VSB gick rst 92 från Stockholm C 63 min sent den 25 juni efter att ha inväntat 20446 som kom 100 min sent till Stockholm C. Tåget var dessutom förstärkt med en WL6 och en BC4 för de som hade missat rst 94 (+ en låst WL6 enligt vagnorder). I rätt tid från Vindeln, men sedan viss försening p g a 40-nedsättningar och tungt tåg.