Den 1 juli 2018 träder en ny järnvägstrafiklag i kraft. Den innebär att transportören kan begära ersättning för förseningskostnader (så kallad regress) i de fall förseningen orsakats av Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-06-27 07:00:38