Under försommaren har två planerade banarbeten på stråket Stockholm-Göteborg blivit uppskjutna. För att komma i kapp och säkerställa en framkomlig järnväg kommer dessa arbeten att genomföras under närmsta veckorna. Arbetet kommer att begränsa tågtrafiken.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-06-26 12:03:45