Under två veckor på Öland blev det några foton tagna.

Rosenfors banvaktsstuga strax söder om Borgholm.En kvarglömd sliper i Böda, nära vändskivegropen.Läget för hållplats Ranstadsvägen (hpr).

Läget för hållplats Ölands Melby.

Läget för Gårdby grusgrop, strax norr om Gårdby. Sidospåret vek av öster om linjen, vänster på första bilden.

Lindman