Jag såg idag kl 12.20 på svt2 följande som en del av Forum (som började 9.00), och som också ska gå att se på SVT Play:

EU-samtal: Tåg i Europa - hur krångligt kan det vara? För den som vill ta tåg i stället för flyg inom Europa är det svårare att skaffa sig en överblick över priser och tider. Vad gör EU? Samtal med EU-parlamentarikerna Christofer Fjellner (M) och Jakop Dalunde (MP). Programledare: Katia Elliott.

Dalunde (som ju varit med och skrivit en rapport) var positiv medan Fjellner var mer avvaktande och menade att järnväg är bäst på regionala och lokala sträckor.

Dalunde nämnde i en och samma mening att det borde gå att boka en sammanhängande resa och att man då skall få garanterade anslutningar (alltså hjälp vid förseningar).
Dessa två punkter ser jag som två vitt skilda saker som måste lösas på olika sätt, och den ena följer inte automatiskt av den andra.

Att boka allt på samma sajt och boka hela resan tycker jag är en rent it-teknisk fråga, och är delvis löst eller möjlig att lösa om någon distributör vill lägga ned pengar. T.ex. kommer man ju ganska långt på www.bahn.de

Däremot detta med missad anslutning är antingen en kommersiell fråga mellan två olika järnvägsföretag (där väldigt få hittills varit intresserade), eller så är det upplagt för någon form av lagstiftning, troligen på EU-nivå.
Det går ju att införa en sådan lag även om man av tekniska skäl måste köpa separata biljetter för delsträckorna av sin totala resa.

Men frågan om hjälpen är ju var pengarna skall tas ifrån. Skall t.ex. SL vara tvungen att punga ut med pengar för nya biljetter till Milano för att pendeln från Handen till Stockholm City var sen. Eller skall SJ, DSB, DB, SBB och Trenitalia vara tvungna erbjuda platser på andra tåg än de som bokats, bara för att SL-pendeln var sen?
Sen var nog Dalunde inte ute efter förseningsersättningar, utan bara att de biljetter för efterföljande tåg som man missat skall gälla (som betalning) på ett senare tåg med samma operatör som den ursprungliga gällde. Men, vad händer då om en tysk resenär bokat Snälltåget i Sverige, kommer försenat till Malmö och nästa Snälltåget går nästa dag?
Eller ska man lagstifta om att biljett med SJ skall gälla även på MTR och Sagarail och vice versa (och motsvarande ute i Europa)?