På grund av linjeblocksfel körs sedan i fredags högertrafik åt båda hållen, då ordinarie körriktmingar inte fungerar.
Ingen nämnvärd försening uppstår i normalt trafikläge.