Jag fotograferade rubricerade lok när det drog förbi Östersund Västra med för mig okänt mål kl. 11.38 den 13 juni.

Apropå Inlandsbanans lok så tyckte jag mig se en "rundnos" i lokstallet i deras färger med nummer 632. Det är väl i så fall något nytt att Di3 632 målats om.

[IMG]http://i68.*******.com/28qtdt.jpg[/IMG]

[IMG]http://i65.*******.com/2l8jmsj.jpg[/IMG]