Er det satt noen dato for trafikkstart for godstog til/fra Malungsfors? Og er det bestemt hvilke selskap som evt. skal kjøre disse togene?