" forbindelse med plan for naturpleje af det nedlagte godsbaneareal ved Rødby Færge har Lolland Kommune meddelt dispensation til helårshold af geder på arealet.

Geder må ikke uden dispensation afgræsse arealer i byzone eller mindre end 50 m fra byzone. Det er sådan en dispensation, som er meddelt på vilkår om bl.a. tilsyn med dyrene, tilsyn med hegning som vilkår om, at det tydeligt skal fremgå, hvem der kan kontaktes angående dyreholdet."

Länk