I ett inlägg tidigare framkom att man hittat hack i kolslitskenan på flera elmotorvagnar. Sådan hack bör väl uppstå om det finns någon skarp kant på kontaktledningens undersida som hugger till mot kanten på kolskenan. Skarvar man kontaktledningen fortfarande med en kort klämskenebit med ett antal skruvar? Jag har ett minne av sådana från min sommarpraktik på elavdelningen i Alingsås 1958. Vid en sådan skarv är det ju viktigt att det inte blir någon höjdskillnad mellan trådändarna (p.g.a olika hårt slitna trådar). Jag antar att man slipar/filar så att det blir en jämn övergång. Finns det andra orsaker till att det uppstår hack i kolslitskenorna? På de strömavtagare som jag förr inspekterade på NJ:s Ra-lok hittade jag aldrig några större skador. Men jag brukade runda till kanterna lite med en grov fil (det var innan loket fick dubbla kolskenor).